"SEE YOU BY THE SEA"

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Seckund(er)

06.-08. September 2024

Runde

SJØNÆR 2023

"Det handlar om å møte folk og vere engasjert i lag om havet."

Lise

SJØNÆR FILOSOFI

Alt liv kjem fra sjøen.
Flest lever nær sjøen.
Mange lever av sjøen.
Flere lever på sjøen.
Få lever med sjøen.
Ingen kan leve uten sjøen.

Havet er livsnerven vår. Men gjer vi det vi kan for å ta vare på havet? Sjønær er ein festival med mål om å sette dette spørsmålet på dagsorden.

Festivalen hyllar havet – frå ulike perspektiv. Gjennom aktivitetar i, på og ved sjøen utforskar vi kva havet kan gjere for oss, og kva vi kan gjere for havet.

Bli med oss på ei innhaldsrik og engasjerande festivalhelg på Runde 8.-10. september!

Vårt lokale arrangørteam består av både profesjonelle og dyktige entusiastar, som delar si nysgjerrigheit for alt som har med havet å gjere.

Programmet er laga med fokus på eit breitt spekter av aktivitetar og interesser.

SJØNÆR I BILDE